Referencje

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą o bogatym doświadczeniu w dziedzinie projektowania i produkcji urządzeń procesowych, szczególnie w gospodarce wodno- ściekowej.

Od początku działalności, czyli od 2000r., nasza firma dostarczyła i uruchomiła około 1000 urządzeń na ponad 100 obiektach w całej Polsce.

Liczne referencje świadczą o wysokiej jakości dostarczanych przez nas urządzeń i świadczonych usług- zarówno w dziedzinie projektowania, serwisowania, jak i doradztwa technicznego.

W 2002r. Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo- Technicznych – Naczelna Organizacja Techniczna przyznała nam nagrodę w konkursie na najlepsze rozwiązanie w dziedzinie techniki, zrealizowane w 2001r. za opracowanie pt. „Prasa sitowo-taśmowa EW 80 do odwadniania osadów ściekowych z biologicznych i przemysłowych oczyszczalni ścieków” i tym samym nasz zespół zdobył tytuł  „Dolnośląskiego Wicemistrza Techniki”.

W 2004r. ponownie zostaliśmy nagrodzeni przez Wrocławską Radę FSNT NOT  za opracowanie  pt. „Linia zagęszczania i odwadniania osadów ściekowych w przemyśle mleczarskim”, co potwierdziło fachowość i wysoki poziom wiedzy naszej kadry.

Lp.ZleceniodawcaDataReferencje
1Urząd Gminy w Osiecznicystyczeń 2008więcej informacji
2Zakład Usług Komunalnych w Zbąszynkumarzec 2008więcej informacji
3HYDROMEX PLUSsierpień 2008więcej informacji
4Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.sierpień 2008więcej informacji
5Przedsiębiorstwo Inżynieryjno- Budowlane „Infra”sierpień 2008więcej informacji
6Zakład Gospodarki Komunalnej w Siechnicachsierpień 2008więcej informacji
7Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sobótceczerwiec 2010więcej informacji
8"KOLOREX"październik 2015więcej informacji
9HYDROTECHlipiec 2016więcej informacji
10HYDROTECHsierpień 2016więcej informacji
11Zakład Gospodarki Komunalnej w Łambinowicachpaździernik 2017więcej informacji