Płuczka piasku PP 250

Płuczka piasku PP 250

Płuczka piasku przeznaczona jest do oczyszczania piasku (zawiesin mineralnych) z zawiesiny organicznej. Płuczka piasku znajduje zastosowanie zarówno w komunalnych, jak i przemysłowych oczyszczalniach ścieków.