Płuczka piasku PP 250

Płuczka piasku przeznaczona jest do oczyszczania piasku (zawiesin mineralnych) z zawiesiny organicznej. Płuczka piasku znajduje zastosowanie zarówno w komunalnych, jak i przemysłowych oczyszczalniach ścieków.

Zastosowanie
Płuczka piasku przeznaczona jest do oczyszczania piasku (zawiesin mineralnych) z zawiesiny organicznej. Płuczka piasku znajduje zastosowanie zarówno w komunalnych, jak i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Może być przystosowana do pracy w terenie otwartym w warunkach strefy klimatycznej umiarkowanej (opcja). Wyposażona jest wówczas w ocieplony płaszcz i ogrzewanie, stąd możliwość eksploatacji płuczki piasku w warunkach zimowych. Nie jest przystosowana do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem.

Zasada działania
Do płuczki poprzez króciec wlotowy trafia zanieczyszczona pulpa piaskowa z piaskowników lub sitopiaskowników. W zbiorniku piasek jest płukany (proces ten jest wspomagany mieszadłem). Ostatecznie frakcje mineralne (piasek) osiadają na dnie zbiornika skąd transportowane są za pomocą przenośnika ślimakowego na zewnątrz. Wypłukana zawiesina organiczna wraca z powrotem do procesu oczyszczania ścieków. Zawartość części organicznych  w wypłukanym piasku (w zależności od dostarczonej pulpy) wynosi ok. 5%.

Budowa 
Główne elementy konstrukcyjne płuczki piasku:

 • zbiornik z króćcem wylotowym i wylotowym
 • rura transportowa przenośnika ślimakowego,
 • wał ślimakowy z motoreduktorem,
 • płaszcz termoizolacyjny z osłoną (opcja),
 • pokrywy,
 • podpora,
 • skrzynka zasilająco-sterownicza  (opcja).

Wykonanie materiałowe –  konstrukcja płuczki piasku wykonana jest w całości ze stali 0H18N9 (za wyjątkiem motoreduktorów, łożysk i wykładziny wewnątrz rury transportującej piasek).

Parametry ogrzewania elektrycznego (opcjonalnie, w przypadku instalowania urządzenia na zewnątrz budynku)* – ogrzewanie załącza się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia.

 • izolacja termiczna – wełna mineralna grubości 50 mm,
 • moc kabli grzejnych – w zależności od temperatury otoczenia – 0,45 – 0,90 kW

Sterowanie (opcja) *– w przypadku gdy płuczka  piasku pracuje jako samodzielne urządzenie sterowana jest z szafki zasilająco – sterowniczej , posiada możliwość pracy w dwóch trybach:

 • Ręcznym – separator jest załączany i wyłączany ręcznie
 • Automatycznym – separator pracuje w zależności od parametrów ustawionych w programie sterownika

W innym przypadku sterowana jest z szafy zasilająco – sterującej układu z którym współpracuje.

Dane techniczne, wytyczne:

 • Dane techniczne płuczki piasku (w zależności od wersji):

Długość przenośnika                                         3000 mm
Średnica zbiornika                                             800 mm
Wysokość całkowita                                          1940 mm
Kąt nachylenia przenośnika ślimakowego          30°
Wysokość wyrzutu piasku                                 1440 mm
Przepustowość                                                  max 2,7  l/s (10 m3/h), zalecane 4-6 m3/h
rednica króćca wlotowego dn wlotu                  50 mm
Średnica króćca wylotowego dn wylotu            100 mm
Masa całkowita                                                  260kg

 • Parametry napędu przenośnika ślimakowego:

Moc silnika                                                          P=  0,55 kW
Obroty silnika                                                     ns = 900 obr/min
Ilość obrotów wyjściowych                               10 obr/min
Zasilanie                                                             3x380V/50Hz
Klasa ochrony                                                    IP 55 

 •  Parametry mieszadła w zbiorniku:

Moc silnika                                                          P = 0,37 [kW]
Obroty silnika                                                     ns = 1420 obr/min
Ilość obrotów wyjściowych                                n= 30 obr/min
Zasilanie                                                             3x380V/50Hz
Klasa ochrony                                                    IP 55