Separatory piasku typ TSP

Separator piasku przeznaczony jest do separacji piasku (zawiesin mineralnych) ze ścieków. Pulpa piaskowa jest podawana pompą do separatora piasku. W wyniku zmniejszenia przepływu, piasek osadza się na dnie komory roboczej, skąd przenośnikiem ślimakowym transportowany jest do kontenera.

Zastosowanie i zasada działania
Separator piasku przeznaczony jest do separacji piasku (zawiesin mineralnych) ze ścieków. Pulpa piaskowa jest podawana pompą do separatora piasku. W wyniku zmniejszenia przepływu, piasek osadza się na dnie komory roboczej, skąd przenośnikiem ślimakowym transportowany jest do kontenera. Podczas transportu piasek jest grawitacyjnie odwadniany. Nadmiar ścieków odpływa przelewem. Wypłukana zawiesina organiczna wraca z powrotem do procesu oczyszczania ścieków. Separator piasku znajduje zastosowanie zarówno w komunalnych, jak i przemysłowych oczyszczalniach ścieków. Może być przystosowany do pracy w terenie otwartym w warunkach strefy klimatycznej umiarkowanej (opcja). Wyposażony jest wówczas w ocieplony płaszcz i ogrzewanie, stąd możliwość eksploatacji separatora piasku w warunkach zimowych.

Budowa 
Główne elementy konstrukcyjne separatora piasku:

 1. Zbiornik z króćcem wlotowym i wylotowym
 2. Koryto  przenośnika ślimakowego,
 3. Zespół napędowy
 4. Płaszcz termoizolacyjny z osłoną (opcja),
 5. Pokrywy,
 6. Podpora,
 7. Skrzynka zasilająco-sterownicza  (opcja),

Wykonanie materiałowe –  konstrukcja separatora piasku wykonana jest w całości ze stali 0H18N9 (z wyjątkiem motoreduktorów, łożysk i wykładziny wewnątrz koryta przenośnika ślimakowego)

Parametry ogrzewania elektrycznego (opcjonalnie, w przypadku instalowania urządzenia na zewnątrz budynku)* – ogrzewanie załącza się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia.

 • izolacja termiczna – wełna mineralna grubości 50 mm,
 • moc kabli grzejnych – w zależności od temperatury otoczenia – 0,45 – 0,90 kW

Sterowanie – w przypadku gdy separator  piasku pracuje jako samodzielne urządzenie sterowany jest z szafki zasilająco – sterowniczej , posiada możliwość pracy w dwóch trybach:

 • Ręcznym – separator jest załączany i wyłączany ręcznie
 • Automatycznym – separator pracuje w zależności od parametrów ustawionych w programie sterownika

Dane techniczne, wytyczne:

Typ separatora piasku TSP07 TSP10
L Objętość komory 0,7m3 1,0m3
H Kąt pochylenia względem poziomu 0 – 300 0 – 300
Dn wej Średnica króćca wlotowego DN65 PN10 DN100 PN10
Dn wyj Średnica króćca wylotowego DN150 PN10 DN200 PN10
Qnom

Wydajność nom. (zalecana)

10 m3/h 15 m3/h
Qmax

Wydajność max. (zalecana)

15 m3/h 20 m3/h
n2 Prędkość obrotowa ślimaka 10 obr/min 10 obr/min
N Moc silnika przekładni ślimakowej 0,55kW 0,75kW
m Masa całkowita (pustego) ~300 kg ~400 kg
Vm Obciążenie masą stałą Ok. 1,0 m3/h Ok. 1,5 m3/h