Sita spiralne

Sita Spiralne SPZ

Sito spiralne typu SPZ przeznaczone jest do odseparowywania ciał stałych ze ścieków komunalnych i przemysłowych - montaż na zbiorniku lub wolnostojące

Sito Spiralne SP

Sito spiralne typu SP przeznaczone jest do odseparowywania ciał stałych ze ścieków komunalnych i przemysłowych - montaż w kanale otwartym

Sita Spiralne Pionowe SPP

Sito spiralne pionowe przeznaczone jest do montażu w studniach lub w kanale pod kątem 90 stopni do rurociągu dopływowego, urządzenie pozwala zastąpić np.: kratę koszową.