Sitopiaskownik SSP

Prasa sitowo –taśmowa jest głównym urządzeniem linii odwadniania sadów służy do zagęszczania i odwadniania komunalnych przemysłowych osadów ściekowych.

Category:

Zastosowanie
Sitopiaskownik typu SSP służy do odseparowywania ciał stałych (skratek) oraz piasku ze ścieków komunalnych i przemysłowych. Znajduje zastosowanie w oczyszczalniach ścieków oraz w przemyśle spożywczym (np. zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego itp.). Może być przystosowany do pracy w terenie otwartym w warunkach strefy klimatycznej umiarkowanej (opcja). Wyposażona jest wówczas w ocieplony płaszcz i ogrzewanie, stąd możliwość eksploatacji sitopiaskownika w warunkach zimowych.

Zasada działania
Wpływające do zbiornika sitopiaskownika ścieki wstępnie trafiają na sito spiralne, gdzie następuje proces odseparowywania ciał stałych (skratek). W następnej kolejności ścieki wpływają do piaskownika, w którym następuje sedymentacja piasku. Skutkiem tego jest osadzanie się na dnie zbiornika piasku, który jest transportowany pod prąd, z pomocą poziomego wału ślimakowego. Ostatecznie piasek trafia do komory zbiorczej, skąd jest ewakuowany na zewnątrz za pomocą przenośnika ślimakowego. Oczyszczone ścieki trafiają do rury wylotowej.

Budowa
Sitopiaskownik jest urządzeniem kompaktowym, w jego skład wchodzą następujące elementy:

 • Sito spiralne typu SP
 • Piaskownik z poziomym wałem ślimakowym
 • Przenośnik ślimakowy wyrzucający piasek typu TWR
 • Układ napowietrzający * (opcja)
 • Tłuszczownik * (opcja)

Sito spiralne typu SP lub SB
Konstrukcja sita wykonana jest ze stali kwasoodpornej 0H18N9, zewnętrzne powierzchnie są odtłuszczane i trawione a następnie polerowane, strefa perforowana czyszczona jest mechanicznie za pomocą szczotek zamocowanych na obracającym się wirniku . Sito wyposażone jest dodatkowo w strefę prasowania skratek. Sterowanie sita odbywa się automatycznie w zależności od poziomów ścieków. Sito opcjonalnie wyposażone jest w ogrzewanie
Sitopiaskownik może być wyposażony w sito SP 300, SP 400, SP 500 lub SP 600, o perforacji: 3, 5 lub 6 mm lub sito SB 600, SB 800, SB 1000 o szczelinie 2, 3, 4, 6 mm.

Piaskownik z poziomym wałem ślimakowym
Piaskownik wyposażony jest w poziomy wał spiralny transportujący piasek do komory zbiorczej. Piaskownik wyposażony jest w układ przewietrzania ścieków (opcja), składający z dmuchawy oraz systemu rurek napowietrzających. Ponadto może być wyposażony w tłuszczownik, zapewniający usuwanie ze ścieków tłuszczy i mieszanie ich ze skratkami.

Przenośnik ślimakowy wyrzucający piasek typu TWR
dane techniczne w karcie katalogowej pompy

Wykonanie materiałowe –  konstrukcja sitopiaskownika wykonana jest w całości ze stali 0H18N9 (za wyjątkiem motoreduktorów, łożysk, szczotek czyszczących perforację, wykładziny wewnątrz zbiornika i przenośniku ślimakowym).

Parametry ogrzewania elektrycznego (opcjonalnie, w przypadku instalowania urządzenia na zewnątrz budynku)* – ogrzewanie załącza się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia.

 • izolacja termiczna – wełna mineralna grubości 50 mm,
 • moc kabli grzejnych – w zależności od temperatury otoczenia – ~2 kW

Sterowanie – sitopiaskownik sterowany jest z szafki zasilająco – sterowniczej Sterowanie urządzenia oparte o sterownik Telemechanique lub inny równowartościowy np. Siemens S 7. Urządzenie pracuje bezobsługowo. Posiada możliwość pracy w dwóch trybach:

 • Ręcznym – wszystkie napędy  załączane  i wyłączany sąręcznie
 • Automatycznym – sitopiaskownik  pracuje w zależności od parametrów ustawionych w programie sterownika

Wytyczne elektryczne – zasilanie elektryczne trójfazowe 380/400V  50Hz , zabezpieczenie  prądowe 25A; do miejsca w którym będzie usytuowana szafka zasilająco – sterownicza należy doprowadzić przewód elektryczny YKY 5×4, oraz sygnał załączenia pomp tłoczących ścieki do sitopiaskownika.

Wytyczne budowlane
 –  W przypadku montażu urządzenia w kanale należy zapewnić spadek posadzki w kierunku kratki (studzienki). Umożliwi to odpływ wody pochodzącej z mycia maszyny. W tym celu pomieszczenie powinno być wyposażone w wąż podłączony do sieci wodociągowej. Ponad to kanał powinien być przykryty na całej powierzchni z wyjątkiem miejsca wymaganego do zamontowania maszyny. W miejscach odkrytych wokół kanału powinny być zamontowane barierki, zgodnie z normą PN-EN294 “Bezpieczne odległości dostępu kończyn górnych do stref niebezpiecznych.
Należy przewidzieć wystarczającą ilość miejsca wokół maszyny dla prac konserwacyjnych. Konieczne są minimalne odstępy od maszyny.:

 • – 0,5m z boków
 • – 1,0 m przed i za maszyną (np. dla demontażu napędu wału ślimakowego poziomego)

Wymiary kanału zależą od wersji sitopiaskownika (wydajności) i ustalane są przez producenta w uzgodnieniu z projektem budowlanym.
Pomieszczenie, w którym będzie stała wersja nieogrzewana sitopiaskownika, powinno posiadać ogrzewanie oraz wentylacje mechaniczną. W celu montażu w budynku , korzystne jest zainstalowanie nad maszyną belki montażowej.

Obieg awaryjny – jest konieczny w oczyszczalniach “jednotorowych” , żeby w razie np. przerwy w zasilaniu elektrycznym można było mieć możliwość ominięcia maszyny. Wymiarowanie obiegu jest dokonywane z uwzględnieniem całkowitych potrzeb hydraulicznych oczyszczalni.

Fundamentowanie – wymiarowanie statyczne dla punktów, w których maszyna jest podparta, przeprowadzić odpowiednio do podanych przez producenta ciężarów urządzenia.

Dane techniczne, wytyczne
Dane techniczne sitopiaskownika – w zależności od wydajności;

Parametry napędu sita spiralnego SP – w zależności od wydajności;

Parametry napędu poziomego wału ślimakowego w piaskowniku

Moc silnika P=1,1 – 1,5 [kW]
Obroty silnika ns=900 obr/min
Ilość obrotów na wale ślimakowym n = 10 obr/min
Zasilanie 3x380V/50Hz
Klasa ochrony IP 55

Parametry napędu przenośnika ślimakowego wyrzucającego piasek

Moc silnika P=1,5 – 2,2 [kW]
Obroty silnika ns=900obr/min
Ilość obrotów na wale ślimakowym n = 10 obr/min
Zasilanie 3x380V/50Hz
Klasa ochrony IP 55