Sita Bębnowe SB

Sito spiralne typu SB przeznaczone jest do odseparowywania ciał stałych ze ścieków komunalnych i przemysłowych (z uwagi na specyfikę ścieków przemysłowych przed doborem urządzenia wymagana jest wcześniejsza konsultacja techniczna). Urządzenie może pracować zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. W drugim przypadku musi być ono wyposażone w układ ogrzewania elektrycznego.

Category:

Zastosowanie

Sito spiralne typu SB przeznaczone jest do odseparowywania ciał stałych ze ścieków komunalnych i przemysłowych (z uwagi na specyfikę ścieków przemysłowych przed doborem urządzenia wymagana jest wcześniejsza konsultacja techniczna). Urządzenie może pracować zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. W drugim przypadku musi być ono wyposażone w układ ogrzewania elektrycznego.

Zasada działania

Przepływające przez kanał (w którym zamontowane jest sito bębnowe) ścieki, trafiają na bęben szczelinowy, zachodzi tutaj proces cedzenia zanieczyszczeń. Oczyszczone ze skratek ścieki przepływają dalej, a pozostałe na wewnętrznej stronie bębna ciała obce poprzez obrót bębna, wrzucane  są do koryta zbiorczego, skąd wałem spiralnym transportowane są na zewnątrz. Bęben szczelinowy wyposażony jest w system dysz oraz szczotkę co wspomaga wrzucanie skratek do koryta transportowego oraz czyści bęben. Obrót bębna następuje po przekroczeniu określonych poziomów ścieków spiętrzających się przed urządzeniem. Istnieje możliwość zaprogramowania kilku progów działania sita w  zależności od poziomu ścieków przed sitem. Poziom ścieków mierzony jest za pomocą sondy zamontowanej na dopływie do sita. W górnej części sita zachodzi proces prasowania skratek. Strefa prasowania powinna być okresowo płukana za pomocą układu płuczącego aby zapewnić prawidłowy odciek wody ze sprasowanych skratek. Sprasowane skratki trafiają poprzez wylot do kontenera. W dolnej części rury transportowej można opcjonalnie zamontować układ dysz wypłukujących części organiczne ze skratek.

Budowa

Zestawienie głównych podzespołów:

1. Układ napędowy
2. Bęben szczelinowy
3. Koryto zbiorcze
4. Rura transportowa
5. Dysze czyszczące bęben
6. Szczotki czyszczące bęben
7. Wał ślimakowy
8. Dysze płuczące skratki
9. Strefa prasowania
10. Odciek ze strefy prasowania
11. Przyłącze wody do płukania strefy prasowania
12. Wylot
13. Szafka sterująca, wyposażona w sterownik
14. Czujnik poziomu

 

Dane techniczne, wytyczne:

Wykonanie materiałowe: konstrukcja sita wykonana jest w całości ze stali 0H18N9 (za wyjątkiem motoreduktora, łożysk i szczotek czyszczących perforację)

Wersja ogrzewana – ogrzewanie załącza się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia.

  • izolacja termiczna – wełna mineralna grubości 50 mm,
  • moc kabli grzejnych – w zależności od temperatury otoczenia – 0,45 – 0,90 kW

Sterowanie – w przypadku, gdy sito pracuje jako samodzielne urządzenie, jest ono sterowane z szafki zasilająco – sterowniczej, posiada możliwość pracy w dwóch trybach:

  • Ręcznym – sito załączane i wyłączane jest ręcznie
  • Automatycznym – sito pracuje w zależności od poziomu ścieków w kanale

Wytyczne elektryczne – zasilanie elektryczne trójfazowe 380/400V  50Hz , zabezpieczenie  prądowe 16A; do miejsca w którym będzie usytuowana szafka zasilająco – sterownicza należy doprowadzić przewód elektryczny YKY 5×2,5;

Wytyczne budowlane – sito spiralne pracujące w  kanale,  w kontenerze lub  sitopiaskowniku, wysyp skratek do kontenera 1,1m3.

Typ sita bębnowe SB 600SB 800 

Średnica rury transportowej D 306 mm 306 mm
Wysokość wylotu H1 ~1650 mm ~1650 mm
Kąt pochylenia sita α 35º 35º
Średnica bębna D1 600 mm 800 mm
Przepływ (szczelina 6 mm) Qrob 57 l/s 92 l/s
Qmax 87 l/s 140 l/s
(szczelina 5 mm) Qrob 54 l/s 87 l/s
Qmax 82 l/s 132 l/s
(szczelina 4 mm) Qrob 50 l/s 80 l/s
Qmax 75 l/s 122 l/s
(szczelina 3 mm) Qrob 44 l/s 70 l/s
Qmax 66 l/s 107 l/s
(szczelina 2 mm) Qrob 35 l/s 57 l/s
Qmax 53 l/s 86 l/s
Moc napędu N 1,1 – 3,0 kW (zależy od długości) 1,1 – 3,0 kW (zależy od długości)
Masa m Zależy od długości Zależy od długości
Prędkość obrotowa sita Vl ~9 obr/min ~8 obr/min
Moc kabli grzewczych * (opcja) Nkg 0,45-0,9 kW 0,45-0,9 kW
Szczelina bębna mm 3, 4,5 lub  6 3,4, 5 lub  6 3,4, 5 lub 6