Piaskowniki wirowe PW

Piaskownik wirowy przeznaczony jest do odseparowywania piasku ze ścieków komunalnych i przemysłowych.

Zastosowanie
Piaskownik wirowy przeznaczony jest do odseparowywania piasku ze ścieków komunalnych i przemysłowych.

Zasada działania
Ścieki wpływają króćcem wlotowym do komory wewnętrznej piaskownika. W wyniku ruchu wirowego strumienia, ziarna piasku i cząstki o wysokiej masie właściwej, opadają na dno zbiornika. Mieszanina ścieków i zawiesiny organicznej dostaje się do króćca odpływowego, natomiast nagromadzony piasek zostaje usunięty na zewnątrz piaskownika za pomocą przenośnika ślimakowego.

Budowa 
Główne elementy konstrukcyjne piaskownika wirowego:

 • zbiornik z króćcem wylotowym i wylotowym,
 • rura transportowa przenośnika ślimakowego,
 • wał ślimakowy z motoreduktorem
 • płaszcz termoizolacyjny z osłoną (opcja),
 • pokrywy,
 • podpora,
 • skrzynka zasilająco-sterownicza  (opcja).

Wykonanie materiałowe –  konstrukcja piaskownika wirowego wykonana jest w całości ze stali 0H18N9 (za wyjątkiem motoreduktorów, łożysk i wykładziny wewnątrz rury transportującej piasek).

Parametry ogrzewania elektrycznego (opcjonalnie, w przypadku instalowania urządzenia na zewnątrz budynku)* – ogrzewanie załącza się automatycznie w zależności od temperatury otoczenia.

 • izolacja termiczna – wełna mineralna grubości 50 mm,
 • moc kabli grzejnych – w zależności od temperatury otoczenia – 0,45 – 0,90 k

Sterowanie (opcja) *– w przypadku gdy piaskownik wirowy pracuje jako samodzielne urządzenie sterowana jest z szafki zasilająco – sterowniczej , posiada możliwość pracy w dwóch trybach:

 • ręcznym – piaskownik jest załączany i wyłączany ręcznie
 • automatycznym – piaskownik pracuje w zależności od parametrów ustawionych w programie sterownika

W innym przypadku sterowana jest z szafy zasilająco – sterującej układu, z którym współpracuje.

Dane techniczne

Typ piaskownika   PW 1.3   PW 1.9
Wydajność 50 m3/h 100 m3/h
Średnica piaskownika 1300 mm 1900 mm
Średnica króćca wlotowego DN100 DN150
Średnica króćca wylotowego DN150 DN200
Moc napędu wału ślimakowego 0,75 [kW] 0,75 [kW]
Masa (pustego) 600 kg 660 kg