Prasa EW

Prasa EWPrasa sitowo –taśmowa jest głównym urządzeniem linii odwadniania osadów służącym do zagęszczania i odwadniania komunalnych przemysłowych osadów ściekowych.

Zastosowanie
Prasa sitowo – taśmowa jest głównym urządzeniem linii odwadniania osadów służącym do zagęszczania i odwadniania komunalnych przemysłowych osadów ściekowych.

Zasada działania
Odwadnianie osadu na prasie taśmowe polega na mechanicznej filtracji pod wpływem nacisku na osad wywieranego przez dwa pasy tkaniny filtracyjnej, które są przeprowadzone przez układ walców. Efekt odwadniania zależy od ilości walców i kąta ich opasania.

Odwadnianie osadu na prasie sitowo-taśmowej, zależnie od konstrukcji prasy, przebiega w trzech etapach (rysunek 1):

 1. mieszanie i  wstępne zagęszczanie osadu kondycjonowanego polielektrolitami w mieszaczu osadu z polielektrolitem
 2. osad rozprowadzany na dolnej taśmie filtracyjnej odwadnia się grawitacyjnie do uzyskania koncentracji suchej masy średnio 8-14% (strefa odwadniania grawitacyjnego),
 3. uformowany placek filtracyjny osadu przechodzi stopniowo przez utworzony z dwóch tkanin klin, a następnie w miarę przesuwania się taśm osad jest poddawany działaniu zwiększającego się ciśnienia, które osiąga maksimum wartości w końcowej części prasy (strefa ściskania i ścinania).

Odwodniony osad jest  wrzucany do przenośnika ślimakowego i ewakuowany z pomieszczenia.

Budowa
Prasa składa się  następujących części , podzespołów :

 1. Automatyczny układ napinania sita dolnego i górnego
 2. Wanny ociekowe
 3. Bęben odwadniający + rolki odwadniające
 4. Automatyczny układ korekcji sita górnego i dolnego
 5. Zespół płuczący sita górnego i dolnego
 6. Skrobak sita górnego
 7. Skrobak sita dolnego
 8. Układ sterowania pneumatyką
 9. Sito górne
 10. Sito dolne
 11. Motoreduktor z zespołem rolek napędowych.

Wykonanie materiałowe: stal nierdzewna 0H18N9, (oprócz łożysk motoreduktora, skrobaków , dysz spryskiwaczy ,sit filtracyjnych)
Układ napinania sita : prasa wyposażona jest w pneumatyczny układ napinania sita górnego i dolnego, składa się on z 4 siłowników z możliwością regulacji siły napięcia obu sit ,

Układ korekcji : prasa wyposażona jest w układy korekcji biegu sita dolnego oraz górnego , składa się on z 2 siłowników pneumatycznych i zestawu czujników zbliżeniowych odpowiedzialnych za pozycjonowanie obu sit

Dane techniczne, wytyczne:

Typ prasy EW 605 EW 807 EW 1007
Wydajność Q =1,5 – 4,0 m3/h Q =2- 6 m3/h Q =3-8 m3/h
Moc napędu P =0,55[kW] P =0,75 [kW] P =0,75[kW]
Szerokość sit B= 600 mm B= 800 mm B= 1000 mm
Prędkość przesuwu sit 0,02 – 0,13 m/s 0,02 – 0,13 m/s 0,02 – 0,13 m/s
Odwodnienie osadu 15-20% s.m 15-20% s.m. 15-20% s.m
Ilość rolek i bębnów odwadniających 5 7 7
Masa całkowita m = 700 kg m =1000 kg m = 1200 kg