Stacje zlewcze

Stacja zlewcza – SPSZ100/400

Stacja zlewcza ścieków dowożonych typu SZ 103 przeznaczona jest do przyjmowania ścieków z wozów asenizacyjnych. Pozwala na określenie ilości i parametrów dostarczanych ścieków, co zabezpiecza przed przekroczeniem założonych wartości, zgodnych z przyjętymi normami. Stacja zlewcza SZ 103 instalowana jest na zewnątrz.

Stacja zlewcza – SZ125

Stacja zlewcza ścieków dowożonych typu SZ125 przeznaczona jest do przyjmowania ścieków z wozów asenizacyjnych. Pozwala na określenie ilości i parametrów dostarczanych ścieków, co zabezpiecza przed przekroczeniem założonych wartości, zgodnych z przyjętymi normami. Stację zlewczą SZ 125 można zainstalować na zewnątrz  lub w budynku.

Stacja zlewcza – SZ100

Stacja zlewcza ścieków dowożonych typu SZ100 przeznaczona jest do przyjmowania ścieków z wozów asenizacyjnych. Pozwala na określenie ilości i parametrów dostarczanych ścieków, co zabezpiecza przed przekroczeniem założonych wartości, zgodnych z przyjętymi normami. Stacja zlewcza SZ 100 instalowana jest na zewnątrz.

Stacja zlewcza – SZ101

Stacja zlewcza ścieków dowożonych typu SZ101 przeznaczona jest do przyjmowania ścieków z wozów asenizacyjnych. Pozwala na określenie ilości i parametrów dostarczanych ścieków, co zabezpiecza przed przekroczeniem założonych wartości, zgodnych z przyjętymi normami. Stacja zlewcza SZ 101 instalowana jest w budynku.