Kraty koszowe typu KKT

Krata koszowa przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Montowana jest w studniach prostokątnych lub okrągłych o średnicy min. 120cm i głębokości do 10m.

Zastosowanie
Krata koszowa przeznaczona jest do wstępnego oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych. Montowana jest w studniach prostokątnych lub okrągłych o średnicy min. 120cm i głębokości do 10m.  Zastosowany w konstrukcji kosz gromadzący odpady posiada perforację umożliwiającą realizowanie pierwszego stopnia oczyszczania ścieków na drodze mechanicznej. Urządzenie realizuje w cyklu pracy transport pionowy ku górze napełnionego odpadami kosza i jego opróżnienie na powierzchni do podstawionego pojemnika. Czas napełniania się kosza odpadami zależy od parametrów kanału ściekowego /średnicy oraz prędkości przepływu.

Zasada działania

Zasada działania urządzenia polega na cyklicznym opuszczaniu kosza za pomocą elektrowciągarki na dno eksploatowanej studni, a następnie po jego napełnieniu skratkami – podnoszenie i opróżnienie do podstawionego pojemnika na odpady.
Pierwszy etap pracy urządzenia polega na opuszczeniu pustego kosza w dolne skrajne położenie. Operator sterując przyciskiem elektrowciągarki w kierunku opuszczania powoduje ruch kosza w dół aż do uzyskania skrajnego położenia w prowadnicach – zapewniają to ograniczniki dolne. W końcowej fazie ruchu (ok. 500mm) przed zatrzymaniem się kosz napotyka półkę windy, którą pociąga za sobą. Wywołuje tym samym ruch kraty palcowej ku górze za pośrednictwem linek. Krata odsłaniając wylot kanału zasilającego umożliwia przepływ ścieków przez kosz, w którym gromadzą się odpady (skratki).
Po napełnieniu kosza operator sterując przyciskiem elektrowciągarki na podnoszenie wywołuje ruch kosza ku górze. Po dojściu kosza do łukowych prowadnic następuje jego wychył w kierunku blachy zsypowej i opróżnienie zawartości do pojemnika. Po czym cykl pracy urządzenia powtarza się.
Kratę koszową stosuje się w studniach (przepompowniach)  z rurą dopływową o średnicach: DN200, DN250, DN300, DN350, .DN400, DN500

Budowa
Budowa kraty ze względu na wymiary gabarytowe stanowi rozwiązanie projektowe dostosowane do wymiarów studni i przepływu ścieków. Do głównych elementów składowych kraty należą:

  • Prowadnice pionowe  wykonane z ceownika ze stali nierdzewnej. Głównym ich zadaniem jest prowadzenie  kosza oraz zapewnienie  jego wychyłu  celem opróżnienia zawartości;
  • Kosz wykonany w całości ze stali nierdzewnej stanowi ażurową konstrukcję. Posiada ściany i dno wykonane z prętów okrągłych o stałym rozstawie. Wyposażony jest w cztery rolki z tworzywa sztucznego toczące się w ceownikach prowadnic. Rama wykonana z kątownika związana przegubowo z koszem wraz z liną elektrowciągarki zapewnia transport kosza w prowadnicach;
  • Elektrowciągarka usytuowana na szczycie prowadnic pionowych umożliwia za pośrednictwem stalowej liny (zwijanej na bębnie) podnoszenie lub opuszczanie kosza w prowadnicach w zakresie pełnego cyklu pracy;
  • Krata palcowa w całości wykonana ze stali nierdzewnej, usytuowana w dolnej części prowadnic wykonuje pionowe ruchy w zakresie skoku umożliwiającego przysłonięcie lub odsłonięcie otworu doprowadzającego ścieki do studni (opcja);
  • Winda kosza jest konstrukcyjnym rozwiązaniem półki z prowadnicami, połączonej za pomocą linek stalowych z krata palcową.  Nacisk wywołany ciężarem opuszczanego (w końcowej fazie) kosza na półkę windy powoduje jednoczesne uniesienie związanej z windą kraty palcowej. Skok windy podobnie jak kraty palcowej wykonywany jest w niewielkim zakresie ruchu kosza zapewniając zasłonięcie lub odsłonięcie kanału ściekowego (opcja);
  • Blacha zsypowa o regulowanym kącie pochylenia umożliwiająca wysypywanie się skratek z kosza do pojemnika;
  • Blaszany dach osłaniający elektrowciagarkę przed bezpośrednim wpływem opadów atmosferycznych.


Dane techniczne
:
Wykonanie materiałowe: OH18N9
Moc napędu: 1,06 kW
Prześwit kraty: 10 mm, 20 mm, 30 mm lub 40 mm