Separatory piasku typ TSP

Separatory piasku typ TSP

Separator piasku przeznaczony jest do separacji piasku (zawiesin mineralnych) ze ścieków. Pulpa piaskowa jest podawana pompą do separatora piasku. W wyniku zmniejszenia przepływu, piasek osadza się na dnie komory roboczej, skąd przenośnikiem ślimakowym transportowany jest do kontenera.