Stacja zlewcza – SZ100

Stacja zlewcza ścieków dowożonych typu SZ100 przeznaczona jest do przyjmowania ścieków z wozów asenizacyjnych. Pozwala na określenie ilości i parametrów dostarczanych ścieków, co zabezpiecza przed przekroczeniem założonych wartości, zgodnych z przyjętymi normami. Stacja zlewcza SZ 100 instalowana jest na zewnątrz.

Category:

Zastosowanie
Stacja zlewcza ścieków dowożonych typu SZ100 przeznaczona jest do przyjmowania ścieków z wozów asenizacyjnych. Pozwala na określenie ilości i parametrów dostarczanych ścieków, co zabezpiecza przed przekroczeniem założonych wartości, zgodnych z przyjętymi normami. Stacja zlewcza SZ 100 instalowana jest na zewnątrz.

Zasada działania 

Wóz asenizacyjny zamierzający dokonać zrzutu ścieków podłącza wąż spustowy do przyłącza strażackiego stacji zlewczej. Dostawa rozpoczyna się z chwilą przyłożenia klucza do czytnika i trwa do momentu zaniku przepływu. Zrzut ścieków odbywa się grawitacyjnie. System na podstawie identyfikatora dostawcy decyduje, czy zasuwa pneumatyczna zostaje otwarta czy też nie. Jeśli dostawa zostaje przyjęta, dokonywany jest pomiar ilości zrzuconych ścieków oraz ich parametrów takich jak: pH, temperatura. Dostawa może zostać przerwana, gdy zostaną przekroczone ustawione graniczne progi pH.
Dostawa może zostać nieprzyjęta z następujących powodów:

 • dostawa ma ustawioną blokadę,
 • przekroczono limit kontyngentu, wyznaczonego dla dostawcy,
 • nie zidentyfikowano przewoźnika,
 • awaria stacji.

Po zakończeniu dostawy następuje wydruk kwitu (dla dostawcy) oraz płukanie ciągu spustowego i kolektora pomiarowego.
Dodatkowo urządzenie posiada możliwość komunikacji z komputerem PC poprzez złącze RS232 lub USB, Do komunikacji komputera ze stacją zlewczą służy specjalny program komputerowy dzięki któremu można odczytać zarejestrowane informacje o zrzutach ścieków (wg dat, wozaków, numerów stacji zlewczej – w przypadku obsługi programu przez więcej niż jedną stację zlewczą), listach dostawców (wraz z numerami kart).

 

Budowa
Kontener stacji zlewczej wykonany jest z nierdzewnej blachy trapezowej. Wewnątrz zainstalowane są następujące urządzenia i podzespoły:

 1. Kontener
 2. Przyłącze strażackie
 3. Kompresor
 4. Przepływomierz elektromagnetycznyDN100
 5. Zasuwa z napędem pneumatycznym
 6. Kolektor pomiarowy
 7. Zawór spustowy
 8. Układ odpowietrzający
 9. Układ płuczący
 10. Układ pneumatyczny
 11. Ogrzewanie elektryczne
 12. Układ sterowania i zasilania
 13. Panele pomiarowe
 14. Oświetlenie
 15. Panel identyfikacyjny
 16. Kratka wentylacyjna

Wykonanie materiałowe

 • kontener : blacha trapezowa 0H18N9, izolacja termiczna 100mm
 • ciąg spustowy: stal nierdzewna 0H18N9

Parametry techniczne:

Wydajność 40– 60m3/h;  max 100 m3/h
Zasilanie 230V  50Hz

Pobór mocy:

 • chwilowy- ok. 5 kW;
 • stały w okresie letnim- ok. 100W
 •  stały w okresie zimowym –  ok. 2,5kW

ciąg spustowy DN 100
Sposób  podłączenia ciągu spustowego :

 • wejście – złącze strażackie 110
 • wyjście – kołnierz DN100 PN16

Wytyczne
Wytyczne elektryczne – zasilanie elektryczne trójfazowe 380/400V  50Hz , zabezpieczenie  prądowe 20A; zasilający przewód elektryczny YKY 5×2,5

Przyłącze do komputera  – przewód typu skrętka symetryczny 100Ω  (0,22 ÷ 0,35), ekranowany, maksymalna długość przewodu do 1 km ( pod warunkiem że nie ma w pobliżu przewodów wysokiego napięcia mogących powodować zakłócenia), wyprowadzić w fundamencie  razem z przewodem zasilającym

Wytyczne budowlane – stacja posadowiona jest na fundamencie o wymiarach 1400×2400 wg wytycznych na załączonym rysunku, odpowiednim miejscu (wymiary na rysunku fundamentu pod stacje zlewczą)   w fundamencie mają być wyprowadzone:

 • przyłącze wody wodociągowej zakończone zaworem  ¾”
 • przewód elektryczny według wytycznych elektrycznych

Na wyjściu ze stacji zlewczej ciąg spustowy zakończony jest kołnierzem DN100 PN16.
Od strony  podjazdu wozu asenizacyjnego do stacji zlewczej przewidzieć przed fundamentem stacji zlewczej kratkę ściekową.