Stacja zlewcza – SZ101

Stacja zlewcza ścieków dowożonych typu SZ101 przeznaczona jest do przyjmowania ścieków z wozów asenizacyjnych. Pozwala na określenie ilości i parametrów dostarczanych ścieków, co zabezpiecza przed przekroczeniem założonych wartości, zgodnych z przyjętymi normami. Stacja zlewcza SZ 101 instalowana jest w budynku.

Category:

Zastosowanie
Stacja zlewcza ścieków dowożonych typu SZ101 przeznaczona jest do przyjmowania ścieków z wozów asenizacyjnych. Pozwala na określenie ilości i parametrów dostarczanych ścieków, co zabezpiecza przed przekroczeniem założonych wartości, zgodnych z przyjętymi normami. Stacja zlewcza SZ 101 instalowana jest w budynku.

Zasada działania 
Wóz asenizacyjny zamierzający dokonać zrzutu ścieków podłącza wąż spustowy do przyłącza strażackiego stacji zlewczej. Dostawa rozpoczyna się z chwilą przyłożenia klucza do czytnika i trwa do momentu zaniku przepływu. Zrzut ścieków odbywa się grawitacyjnie. System na podstawie identyfikatora dostawcy decyduje, czy zasuwa pneumatyczna zostaje otwarta czy też nie. Jeśli dostawa zostaje przyjęta, dokonywany jest pomiar ilości zrzuconych ścieków oraz ich parametrów takich jak: pH, temperatura. Dostawa może zostać przerwana, gdy zostaną przekroczone ustawione graniczne progi pH.
Dostawa może zostać nieprzyjęta z następujących powodów:

 • dostawa ma ustawioną blokadę,
 • przekroczono limit kontyngentu, wyznaczonego dla dostawcy,
 • nie zidentyfikowano przewoźnika,
 • awaria stacji.

Po zakończeniu dostawy następuje wydruk kwitu (dla dostawcy) oraz płukanie ciągu spustowego i kolektora pomiarowego.
Dodatkowo urządzenie posiada możliwość komunikacji z komputerem PC poprzez złącze RS232 lub USB, Do komunikacji komputera ze stacją zlewczą służy specjalny program komputerowy dzięki któremu można odczytać zarejestrowane informacje o zrzutach ścieków (wg dat, wozaków, numerów stacji zlewczej – w przypadku obsługi programu przez więcej niż jedną stację zlewczą), listach dostawców (wraz z numerami kart).
Jako opcję, stację można wyposażyć w sito SPZ.

Budowa
Stacja zlewcza montowana wewnątrz budynku składa się z następujących urządzeń i podzespołów:

 1. Przyłącze strażackie 110
 2. Kompresor
 3. Przepływomierz elektromagnetyczny DN100
 4. Zasuwa z napędem pneumatycznym
 5. Kolektor pomiarowy
 6. Zawór spustowy
 7. Układ odpowietrzający
 8. Układ płuczący
 9. Układ pneumatyczny
 10. Układ sterowania i zasilania
 11. Panele pomiarowe
 12. Panel identyfikacyjny, drukarka

Parametry techniczne:
Wydajność –   40– 60m3/h, max 100 m3/h
Zasilanie  – 230V  50Hz
Pobór mocy:

 • chwilowy- ok. 2,5 kW; stały- ok. 100W
 • ciąg spustowy DN 100 : stal nierdzewna 0H18N9

Sposób  podłączenia ciągu spustowego :

 • wejście – złącze strażackie 110
 • wyjście – kołnierz DN100 PN6

Wytyczne 
Wytyczne elektryczne – zasilanie elektryczne trójfazowe 230V  50Hz , zabezpieczenie  prądowe 16A; zasilający przewód elektryczny YKY 3×2,5.

Przyłącze do komputera
  – przewód typu skrętka symetryczny 100Ω  (0,22 ÷ 0,35) , ekranowany, maksymalna długość przewodu do 1 km (pod warunkiem że nie ma w pobliżu przewodów wysokiego napięcia mogących powodować zakłócenia), wyprowadzić w fundamencie  razem z przewodem zasilającym

 Wytyczne budowlane – stację zlewczą montowaną wewnątrz budynku mocuje się za pomocą kotew do posadzki w pomieszczeniu; w  pobliżu stacji mają być wyprowadzone:

 • przyłącze wody wodociągowej zakończone zaworem  3/4 ’’ lub 1”
 • przewód elektryczny według wytycznych elektrycznych ( przy szafce zasilająco sterowniczej).

Na ścianie wewnątrz budynku przewidzieć miejsce na powieszenie szafki zasilająco – sterowniczej oraz aparatury pomiarowej.
Na wyjściu ze stacji zlewczej ciąg spustowy zakończony jest kołnierzem DN100 PN16.
Od strony  podjazdu wozu asenizacyjnego do złącza strażackiego stacji zlewczej przewidzieć kratkę ściekową.
Minimalna temperatura pracy urządzenia wynosi +70C.

RELATED PRODUCTS