Stacja zlewcza – SZ125

Stacja zlewcza ścieków dowożonych typu SZ125 przeznaczona jest do przyjmowania ścieków z wozów asenizacyjnych. Pozwala na określenie ilości i parametrów dostarczanych ścieków, co zabezpiecza przed przekroczeniem założonych wartości, zgodnych z przyjętymi normami. Stację zlewczą SZ 125 można zainstalować na zewnątrz  lub w budynku.

Category:

Zastosowanie
Stacja zlewcza ścieków dowożonych typu SZ125 przeznaczona jest do przyjmowania ścieków z wozów asenizacyjnych. Pozwala na określenie ilości i parametrów dostarczanych ścieków, co zabezpiecza przed przekroczeniem założonych wartości, zgodnych z przyjętymi normami. Stację zlewczą SZ 125 można zainstalować na zewnątrz  lub w budynku.

Zasada działania 
Wóz asenizacyjny zamierzający dokonać zrzutu ścieków podłącza wąż spustowy do przyłącza strażackiego stacji zlewczej. Dostawa rozpoczyna się z chwilą przyłożenia klucza do czytnika i trwa do momentu zaniku przepływu. Zrzut ścieków odbywa się grawitacyjnie. System na podstawie identyfikatora dostawcy decyduje, czy zasuwa pneumatyczna zostaje otwarta czy też nie. Jeśli dostawa zostaje przyjęta, dokonywany jest pomiar ilości zrzuconych ścieków oraz ich parametrów takich jak: pH, temperatura, konduktywność. Dostawa może zostać przerwana, gdy zostaną przekroczone ustawione graniczne progi pH, konduktywności.
Dostawa może zostać nieprzyjęta również z następujących powodów:

 • dostawa ma ustawioną blokadę,
 • przekroczono limit kontyngentu, wyznaczonego dla dostawcy,
 • nie zidentyfikowano przewoźnika,
 • awaria stacji.

Po zakończeniu dostawy następuje wydruk kwitu (dla dostawcy) oraz płukanie ciągu spustowego i kolektora pomiarowego. Kwit zawiera ilość zrzucanych ścieków, pH, temperaturę, konduktywność, datę, godzinę, nr dostawcy
Dodatkowo urządzenie posiada możliwość komunikacji z komputerem PC poprzez złącze RS232 lub USB. Do komunikacji komputera ze stacją zlewczą służy specjalny program komputerowy dzięki któremu można odczytać zarejestrowane informacje o zrzutach ścieków (wg dat, wozaków, numerów stacji zlewczej – w przypadku obsługi programu przez więcej niż jedną stację zlewczą), listach dostawców (wraz z numerami kart).

Budowa
Kontener stacji zlewczej wykonany jest z nierdzewnej blachy trapezowej. Wewnątrz zainstalowane są następujące urządzenia i podzespoły:

 1. Kontener
 2. Przyłącze strażackie
 3. Kompresor
 4. Przepływomierz elektromagnetyczny DN125
 5. Zasuwa z napędem pneumatycznym
 6. Kolektor pomiarowy (pH, konduktywność, temperatura)
 7. Zawór spustowy
 8. Układ odpowietrzający
 9. Układ płuczący
 10. Układ pneumatyczny
 11. Ogrzewanie elektryczne
 12. Układ sterowania i zasilania
 13. Panele pomiarowe
 14. Oświetlenie
 15. Panel identyfikacyjny z drukarką
 16. Kratka wentylacyjna

Wykonanie materiałowe

 • kontener : blacha trapezowa 0H18N9, izolacja termiczna 100mm
 • ciąg spustowy: stal nierdzewna 0H18N9

Parametry techniczne:

 • Wydajność –   40– 60m3/h, max 100 m3/h
 • Zasilanie  – 230V  50Hz
 • Pobór mocy:
  • chwilowy- ok. 5 kW;
  • stały w okresie letnim- ok. 100W
  • stały w okresie zimowym –  ok. 2,5kW
 • ciąg spustowy DN 125
 • Sposób  podłączenia ciągu spustowego :
  • wejście – złącze strażackie 110
  • wyjście – kołnierz DN125 PN16

Wytyczne
Wytyczne elektryczne – zasilanie elektryczne trójfazowe 380/400V  50Hz , zabezpieczenie  prądowe 20A; zasilający przewód elektryczny YKY 5×2,5 (wyprowadzić w fundamencie jak na rysunku)

Przyłącze do komputera  – przewód typu skrętka symetryczny 100Ω  (0,22 ÷ 0,35), ekranowany, maksymalna długość przewodu do 1 km (pod warunkiem że nie ma w pobliżu przewodów wysokiego napięcia mogących powodować zakłócenia), wyprowadzić w fundamencie  razem z przewodem zasilającym.

Wytyczne budowlane – stacja posadowiona jest na fundamencie o wymiarach 1400×2400. W fundamencie mają być wyprowadzone:

 • przyłącze wody wodociągowej zakończone zaworem  1”,
 • przewód elektryczny według wytycznych elektrycznych.

W przypadku instalacji stacji w budynku, minimalna temperatura pracy urządzenia wynosi +70C.

Na wyjściu ze stacji zlewczej ciąg spustowy zakończony jest kołnierzem DN125 PN16.
Od strony  podjazdu wozu asenizacyjnego do stacji zlewczej przewidzieć przed fundamentem stacji zlewczej kratkę ściekową.

RELATED PRODUCTS