Sita bębnowe SB

Sita Bębnowe SB

Sito spiralne typu SB przeznaczone jest do odseparowywania ciał stałych ze ścieków komunalnych i przemysłowych (z uwagi na specyfikę ścieków przemysłowych przed doborem urządzenia wymagana jest wcześniejsza konsultacja techniczna). Urządzenie może pracować zarówno wewnątrz budynku jak i na zewnątrz. W drugim przypadku musi być ono wyposażone w układ ogrzewania elektrycznego.